Các dạng hư hỏng của công trình trên mái dốc

(22/02/2016)

Công trình trên mái dốc được bố trí không gian khác nhau nên sự nguy hiểm do trượt gây ra đối với công trình sẽ khác nhau có thể phân ra làm các dạng như:
  • Công trình đặt ở đầu mái dốc mặt trượt sẽ hình thành từ phía dưới móng làm cho đất nền bị rời rạc nên nền không đồng nhất về độ chặt và công trình bị lún không đều hoặc bị nghiêng và trong kết cấu sẽ bắt đầu xuất hiện các vết nứt thẳng đứng.
  • Công trình đặt ngay trên mái dốc trong vùng hoạt động trượt của đất, khi bị trượt thì phần nền này sẽ trượt cùng với móng công trình. Những biến dạng không cho phép của công trình có thể xảy ra bởi áp lực nén của đất lên móng cũng như bởi chuyển vị không giống nhau trên mặt bằng của các móng độc lập và dẫn đến phá hỏng công trình.
  • Công trình đặt ở cuối mái dốc khi mái dốc bị trượt thì công trình chịu áp lực của khối đất bị trượt đè  lên. Tùy theo khối đất nhiều hay ít mà độ nguy hiểm của công trình đáng kể hay không.
Khi xuất hiện biến dạng của công trình xây trên vùng chịu ảnh hưởng trượt của mái dốc phải thực hiện công tác khảo sát, thiết kế để gia cường với sự phân tích cẩn thận nguyên nhân của biến dạng và xác định các tác động do chuyển vị của đất lên công trình.