Chống thấm cho nhà ở, 104 Đào Tấn, Hà Nội

(03/02/2016)


 
Nguyên nhân thấm nhà vệ sinh: do trong quá trình đổ sàn, bê tông không được bảo dưỡng kịp thời dẫn đến sàn bị nứt, gây rò rỉ nước.
Giải pháp xử lý: Quét vật liệu chống thấm gốc xi măng kết hợp với màng bitum polyme.