Chống thấm trần văn phòng - The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội

(03/02/2016)
  • Nguyên nhân thấm: nước đọng lại ở khu vực vườn cây phía trên thấm qua sàn, chiều dày của bê tông sàn mỏng, chất lượng bê tông kém, không đủ khả năng chống thấm.
  • Giải pháp xử lý: Tiến hành bơm keo chống thấm tại các vị trí nứt, rỗng. Trát vữa chống thấm mặt dưới trần