Mr. Liu Xiang Dong

(25/01/2016)
Project manager của CRBC
Thái Hà giúp chúng tôi thi công nhiều hạng mục rất khó khăn tại dự án đường oto Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chúng tôi tin tưởng và sẽ tiếp tục hợp tác trong các dự án tiếp theo.