Mr. Nico Beraber - Project manager của Bitexco

(26/02/2016)
Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các kỹ sư Thái Hà. Trong suốt quá trình hợp tác, tôi hoàn toàn yên tâm với chất lượng và tiến độ thực hiện