Ông Đào Minh Tuấn - Chủ căn hộ tòa nhà Rain Bow, Văn Quán, Hà Đông

(17/02/2016)
Đã nhiều đơn vị đến xử lý sự cố thấm căn hộ của tôi tuy nhiên chỉ Thái Hà xử lý triệt để, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nhiệt tình trong quá trình thực hiện công việc của Thái Hà.