Thi công cọc khoan nhổi cầu Đền Lừ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

(01/06/2016)
Cầu Đền Lừ cũ bắc qua sông Kim Ngưu với sơ đồ (9+12+9)m, cầu mới được xây dựng về phía bên phải tuyến đường 2.5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy với sơ đồ nhịp tương tự L = (9+12+9)m
Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT, tải trọng thiết kế HL93, bề rộng cầu B = 0,5+11,25+5+0,25 = 17m gồm 17 phiến dầm bản giản đơn BTCT DƯL
Mố cầu bằng BTCT loại C30 đổ tại chỗ, móng mố dùng 5 cọc khoan nhồi đường kính D = 1m, chiều dài cọc Ldk = 46m
Trụ cầu dạng trụ dẻo bằng BTCT loại C30 đổ tại chỗ, móng trụ dùng 4 cọc khoan nhồi đường kính D = 1m, chiều dài cọc Ldk = 46m