Xử lý nứt đầu dầm cầu bê tông cốt thép.

(12/07/2016)
Trong quá trình đúc dầm tại bãi, một số dầm xuất hiện vết nứt đầu dầm
Nguyên nhân: Sau khi khảo sát tại hiện trường, chúng tôi xác định nguyên nhân nứt chủ yếu do hoạt động căng kéo dự ứng lực thực hiện khi bê tông chưa phát triển đầy đủ cường độ, đầu dầm lại là nơi có ứng suất lớn
anh xy ly nut dau dam
Giải pháp:
Bơm keo epoxy gắn kết vết nứt
Dùng sợi cacbon tăng cường khả năng chịu lực đầu dầm
xu ly nut dau dam 2