Giá trị cốt lõi

 
  • Uy tín là trên hết: Mỗi việc chúng ta làm chỉ có giá trị khi nó đem lại lợi ích cho khách hàng, cho đồng nghiệp.
  • Không ngừng cải tiến : Để trở thành chuyên nghiệp mang tầm thế giới.
  • Tinh thần hợp tác: Tổ chức chỉ mạnh nếu tất cả cùng hợp tác vì mục tiêu chung.
  • Phát triển nhân lực: Con người với năng lực cao sẽ tạo lợi thế và thành công cho tổ chức.
  • Cam kết hành động: Để vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn.