Tầm nhìn - Sứ mệnh

  • Là chuyên gia số 1 Việt Nam trong lĩnh vực xử lý sự cố công trình
  • Là đơn vị đi đầu giúp khách hàng giải quyết những sự cố phức tạp nhất trong xây dựng
  • Là nhà thầu có đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật chất lượng quốc tế
  • Là nhà thầu xây dựng cầu đường đáng tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước
  • Là doanh nghiệp mang lại cho cổ đông lợi ích ổn định và lâu dài thông qua việc áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ
  • Là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất đối với CBNV với nhiều cơ hội phát triển năng lực và tạo dựng sự nghiệp

Các tin khác