Cuốn sổ liên lạc

(13/04/2016)

 
Vô va phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn
- Hôm qua tao bị ông già tẩn hai lần
- Vì sao vậy?
Lần thứ nhất tao cho ông già tao xem sổ lia lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông già nhận ra đó là quyển sổ lia lạc cũ của ông ấy.

Truyện cười vô va
 

Các tin khác