Thi công cải dịch đường sắt Hà Nội - Hải Phòng

(13/02/2016)

Là một trong số các đơn vị trực tiếp thi công gói thầu số 1A nêu trên, Thai Ha E&C tự hào là nhà thầu đáng tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước.
 

Gói thầu số 1A thi công chuyển dịch 2 km đường sắt Hà Nội - Hải Phòng về phía nam khoảng 40 m, bao gồm các hạng mục: xử lý nền đất yếu bằng giếng cát và bấc thấm; xây dựng cải dịch 2,05 km đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đoạn Km11+204,9 – Km13+208,29 về phía Nam khoảng 40 m so với vị trí hiện tại, xây dựng mới một cầu dàn thép hở chiều dài nhịp 35,6m tại Km11+465.00 quy mô đường sắt khổ 1.000mm, đường sắt cấp I, vận tốc thiết kế lớn nhất 120km/h, mở mới một đường ngang cấp 3; bố trí hệ thống thông tin – tín hiệu đồng bộ trên tuyến,...

Là một trong số các đơn vị trực tiếp thi công gói thầu số 1A nêu trên, Thai Ha E&C tự hào là nhà thầu đáng tin cậy của các đối tác trong và ngoài nước.

Các tin khác