Ông khách A

Ông Lý Xuân Hải

Tổng giám đốc ACB
 Qua một người bạn, tôi biết đến Công ty Quảng cáo và Thiết kế nội thất Hoàng Gia. Chính Hoàng Gia đã tư vấn và giải quyết tất cả những vấn đề của tôi .